Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

16/07/2013 09:35 GMT+7

Địa chỉ : Thôn 7, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 04 3 8 751 602
 
Xí nghiệp Xây lắp công trình là đơn vị trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp có chức năng chính:
  • Tổ chức thực hiện mọi hoạt động thi công xây lắp: xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình ngành cấp thoát nước trong nhiệm vụ được giao;

  • Nhận thầu thi công các công trình theo giấy phép hành nghề khi được Giám đốc Công ty giao hoặc ủy quyền.