XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

16/07/2013 09:35 GMT+7

Địa chỉ : Thôn 7, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 04 3 8 751 602
 
Xí nghiệp Xây lắp công trình là đơn vị trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp có chức năng chính:
  • Tổ chức thực hiện mọi hoạt động thi công xây lắp: xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình ngành cấp thoát nước trong nhiệm vụ được giao;

  • Nhận thầu thi công các công trình theo giấy phép hành nghề khi được Giám đốc Công ty giao hoặc ủy quyền.