TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN - NIỀM TIN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

03/01/2014 17:20 GMT+7

Công đoàn - Tổ chức đoàn thể đại diện của người lao động Công ty được thành lập tháng 12 năm 1996, ngay sau khi hình thành Công ty kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội. Là tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Sở giao thông công chính Hà Nội, ngày đầu thành lập chỉ có 68 đoàn viên với 04 tổ công đoàn trực thuộc (Văn phòng Công ty, Nhà máy nước Gia Lâm, Xí nghiệp Gia Lâm và XN Đông Anh). Sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền Công ty xây dựng và phát triển, tổ chức công đoàn trải qua những chặng đường cơ bản :
 
- Giai đoạn 1996-2000: những tháng ngày đầu mới thành lập của một doanh nghiệp với bộn bề những khó khăn, những yêu cầu nhiệm vụ, những điều kiện làm việc hạn chế; tập thể 68 CBCNV đã gắn bó, sẻ chia, toàn tâm để lao động như một gia đình lớn để từng tháng từng tháng được thấy ngôi nhà Công ty định hình vươn cao. Trong bối cảnh đó tổ chức công đoàn đã thực hiện và khẳng định vai trò là chỗ dựa quan trọng cho ý chí tinh thần mỗi người lao động, góp phần để tập thể người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của doanh nghiệp.
 
- Giai đoạn 2000-2008: là chặng đường phát triển ổn định vững chắc của Công ty, hoàn thành mọi mục tiêu nhiệm vụ hàng năm, chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước, khẳng định vai trò và thương hiệu của đơn vị chuyên ngành trong sự phát triển KT-XH khu vực phía bắc Thủ đô. Tổ chức công đoàn Công ty cũng phát triển tương xứng về lượng và chất, đến năm 2008 tổng số đoàn viên công đoàn của Công ty là 246 người, đã hình thành mới 02 công đoàn bộ phận trực thuộc (Khối Thiết kế - Xây lắp và Nhà máy nước Bắc thăng long); quyền lợi vật chất và tinh thần của tập thể người lao động được chăm sóc đảm bảo, phù hợp năng suất hiệu quả công tác.
 
- Giai đoạn 2008- nay: theo tiến trình sắp xếp doanh nghiệp, ngành nước Hà Nội chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con; tháng 7/2008 Công đoàn cơ sở Công ty chuyển đổi thành Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Nước sạch Hà Nội. Năm 2011, Công ty chuyển đổi mô hình doanh nghiệp một thành viên với 274 CBCNV; tháng 5/2012 tổ chức Công đoàn được đổi tên là Công đoàn CSTV Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội. Đến nay tổ chức công đoàn Công ty có 05 công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số 425 đoàn viên, trong đó có 183 lao động nữ; 100% người lao động của Công ty là đoàn viên công đoàn.
 
Là tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên trong doanh nghiệp; cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Công ty, công đoàn được kiện toàn phù hợp về lượng và chất đáp ứng vai trò nhiệm vụ. BCH Công đoàn Công ty và bộ phận được tiêu chuẩn hóa, trẻ hóa qua từng nhiệm kỳ; cơ cấu tổ chức được xây dựng phù hợp theo mô hình ban chuyên trách để hoạt động hiệu quả với đặc điểm ngành nghề của doanh nghiệp, điều kiện công tác kiêm nhiệm của cán bộ công đoàn.
 
Đồng hành cùng 18 năm xây dựng và phát triển của Công ty, hoạt động của tố chức công đoàn, cán bộ công đoàn luôn tuân thủ đúng quy định nền tảng pháp luật với Luật lao động, Luật công đoàn, Luật doanh nghiệp...Suốt quá trình hoạt động tổ chức công đoàn luôn phát huy tích cực vai trò chức năng đại diện quyền lợi hợp pháp và chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho mọi thành phần lao động của Công ty; đảm bảo môi trường điều kiện lao động chất lượng; tạo điều kiện, động viên mọi CBCNV thi đua sáng tạo nâng cao hiệu quả lao động. Song song với thi đua SXKD, công đoàn cùng đoàn thanh niên duy trì hoạt động phong trào thường xuyên với nhiều loại hình văn hóa thể thao văn nghệ tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho mọi thế hệ lao động, xây dựng mối quan hệ đoàn kết tin tưởng tập thể trong đơn vị, giao lưu học tập kỹ năng công tác.
 
Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, tổ chức công đoàn Công ty luôn nhận được sự ủng hộ và đánh giá tích cực của chính quyền và công đoàn các cấp; 18 năm liên tục đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” cấp ngành; được khen tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua phong trào của ngành Giao thông công chính, ngành Xây dựng Hà Nội, Hội cấp thoát nước Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam -Nhật Bản, của chính quyền và MTTQ địa phương.
Với vai trò chức năng được Đảng bộ và tập thể người lao động Công ty giao phó và thực tế quá trình hoạt động, tổ chức công đoàn luôn khẳng định vai trò đại diện và là nơi đặt niềm tin của tập thể người lao động trong Công ty, là điểm tựa tin cậy của chính quyền để phát huy khối đoàn kết ý chí phấn đấu xây dựng doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững.