Dịch vụ Công

25/12/2014 12:10 GMT+7

TT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG

I. Lĩnh vực: Đấu nối nguồn cấp nước

1

Thỏa thuận đấu nối nguồn cấp nước

2

Lắp đặt đồng hồ đo nước

II. Lĩnh vực: Đường ống, cụm đồng hồ đo nước

3

Di dời, thay đổi đường ống cấp nước, vị trí cụm đồng hồ đo nước

4

Thay đồng hồ đo nước

5

Kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước

III. Lĩnh vực: Tạm ngừng, mở lại nguồn cấp nước

6

Đề nghị tạm ngừng, mở lại nguồn cấp nước

IV. Lĩnh vực: Hợp đồng dịch vụ cấp nước, hóa đơn, đơn giá thanh toán tiền nước

7

Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước, xác định lại đơn giá bán nước theo mục đích sử dụng