Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Thay đổi hợp đồng dịch vụ cấp nước

17/06/2013 12:01 GMT+7

Thay đổi hợp đồng dịch vụ cấp nước

Khách hàng sử dụng nước khi có nhu cầu thay đổi thông tin Hợp đồng dịch vụ cấp nước ( tên chủ hợp đồng, mục đích sử dụng nước, đổi mã số thuế...): kê khai Đơn đề nghị ( theo mẫu ), kèm theo giấy tờ liên quan đến việc thay đổi:

- Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất ( công chứng ) và Đăng ký tạm trú dài hạn tại địa chỉ đề nghị thay đổi hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với khách hàng tư nhân.

- Quyết định liên quan đến việc thay đổi (bản sao) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với khách hàng là cơ quan.

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước cũ (bản gốc).

- Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.