Thay đổi hợp đồng dịch vụ cấp nước

17/06/2013 12:01 GMT+7

Thay đổi hợp đồng dịch vụ cấp nước

Khách hàng sử dụng nước khi có nhu cầu thay đổi thông tin Hợp đồng dịch vụ cấp nước ( tên chủ hợp đồng, mục đích sử dụng nước, đổi mã số thuế...): kê khai Đơn đề nghị ( theo mẫu ), kèm theo giấy tờ liên quan đến việc thay đổi:

- Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất ( công chứng ) và Đăng ký tạm trú dài hạn tại địa chỉ đề nghị thay đổi hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với khách hàng tư nhân.

- Quyết định liên quan đến việc thay đổi (bản sao) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với khách hàng là cơ quan.

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước cũ (bản gốc).

- Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.