Thủ tục thay đổi thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với cơ quan

13/05/2014 16:38 GMT+7

 

 
Trình tự thực hiện
1. Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ hợp lệ, giao giấy nhận hồ sơ.
3. Đơn vị cấp nước: Ký thanh lý hợp đồng cũ; Ký hợp đồng dịch vụ cấp nước mới và thực hiện chuyển đổi thông tin khách hàng trên hệ thống quản lý; Giao Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới tại địa chỉ cấp nước.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa bàn.

 

 

Hồ sơ

 

1. Thành phần hồ sơ:
- Đề nghị thay đổi Hợp đồng dịch vụ cấp nước.
- Hợp đồng dịch vụ cấp nước cũ ( bản gốc ).
- Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất ( bản photo ).
- Quyết định liên quan đến việc thay đổi hoặc Hợp đồng thuê nhà đất và văn bản của chủ sở hữu nhà đất ủy quyền về việc sử dụng, quản lý và thanh toán tiền nước ( trường hợp thuê trụ sở, thuê đất ) ( bản công chứng ).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản công chứng ).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của khách hàng.
( Giao Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới và Thanh lý hợp đồng dịch vụ cấp nước cũ tại địa chỉ cấp nước vào kỳ thu tiền nước liền kề ).

Đối tượng thực hiện

Cơ quan.

Cơ quan thực hiện

- Đơn vị có thẩm quyền quyết định: Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội.
- Đơn vị được phân cấp thực hiện: Các Xí nghiệp kinh doanh nước sạch.

Kết quả thực hiện

Hợp đồng dịch vụ cấp nước mới.

Phí, lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Đề nghị thay đổi Hợp đồng dịch vụ cấp nước ( tải về ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
3. Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.
4. Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP.
5. Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.