Thỏa thuận đấu nối đường cấp nước

25/12/2014 17:09 GMT+7

1

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Website cskh.hawater.com.vn của Công ty nước sạch Số 2 Hà Nội.

 - Bước 2: Khách hàng nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại Website cskh.hawater.com.vn của Công ty nước sạch Số 2 Hà Nội.

2

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Website cskh.hawater.com.vn Công ty.

- Địa bàn quận Long Biên: Xí nghiệp nước sạch Long Biên: km01, Đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

- Địa bàn Huyện Gia Lâm: Xí nghiệp nước sạch Gia Lâm: Thôn 7, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

- Địa bàn huyện Đông Anh, huyện Mê Linh, huyện Sóc Sơn: Xí nghiệp nước sạch Đông Anh: Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

3

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thỏa thuận về đấu nối nguồn cấp nước (theo mẫu).

- Quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp).

- Bản vẽ xác định vị trí khu đất dự án/công trình (bản sao có dấu xác nhận của cơ quan xin thỏa thuận).

- Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 (bản sao có dấu xác nhận của cơ quan xin thỏa thuận).

- Bảng tính toán (dự kiến) tổng nhu cầu dùng nước của dự án/công trình.

- Văn bản pháp lý liên quan dự án/công trình: Quyết định của cấp thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án/công trình (bản sao chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6

Cơ quan thực hiện

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội.

7

Kết quả thực hiện

Văn bản thỏa thuận về đấu nối nguồn cấp nước.

8

Phí, lệ phí

Không.

9

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản đề nghị thỏa thuận về đấu nối nguồn cấp nước. (Tải về)

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Khách hàng nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xin thỏa thuận và phối hợp cùng đơn vị cấp nước kiểm tra, khảo sát, xác định vị trí dự án/công trình tại hiện trường làm cơ sở để trả lời đấu nối cấp nước.

11

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

- Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CPcủa Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
- Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.