Thay đồng hồ đo nước

29/12/2014 09:33 GMT+7

1

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Website cskh.hawater.com.vn của Công ty nước sạch Số 2 Hà Nội.

- Bước 2: Khách hàng theo giấy hẹn cùng đơn vị cấp nước khảo sát tại hiện trường.
- Bước 3:
+ Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ: Khách hàng nhận văn bản từ chối dịch vụ.
+ Trường hợp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ: Khách hàng xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật, đóng kinh phí (nếu có) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo giấy hẹn, nhận giấy hẹn thi công.
- Bước 4: Khách hàng giám sát thi công, nghiệm thu và nhận bàn giao công trình tại hiện trường.

2

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Website cskh.hawater.com.vn của Công ty.

- Địa bàn quận Long Biên: Xí nghiệp nước sạch Long Biên: km01, Đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

- Địa bàn Huyện Gia Lâm: Xí nghiệp nước sạch Gia Lâm: Thôn 7, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
- Địa bàn huyện Đông Anh, huyện Mê Linh, huyện Sóc Sơn: Xí nghiệp nước sạch Đông Anh: Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

3

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thay đồng hồ đo nước (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4

Thời hạn giải quyết

- Trường hợp không thực hiện được: Trả lời bằng văn bản trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp thực hiện được: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian xin phép đào đường, hè hoặc thời gian khắc phục trở ngại khách quan trong thi công).

5

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6

Cơ quan thực hiện

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội.

7

Kết quả thực hiện

Văn bản từ chối hoặc đồng hồ đo nước mới.

8

Phí, lệ phí

- Trường hợp đồng hồ đo nước bị mất, hư hỏng do lỗi của khách hàng, chi phí thay thế đồng hồ đo nước mới do khách hàng thanh toán theo khảo sát thực tế và đơn giá dự toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Trường hợp đồng hồ đo nước bị hư hỏng, đơn vị cấp nước đã kiểm tra và xác định là do lỗi kỹ thuật thì đơn vị cấp nước sẽ thay thế miễn phí.

9

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản đề nghị thay đồng hồ đo nước. (mẫu hộ gia đình, mẫu cơ quan)

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Mất đồng hồ đo nước, hư hỏng đồng hồ đo nước, chì niêm phong bị đứt, đồng hồ đo nước không đọc được chỉ số.

- Nhu cầu sử dụng nước của khách hàng thay đổi vượt quá khả năng đo của đồng hồng hồ đo nước hiện có.

11

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

- Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CPcủa Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

- Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.