Xí nghiệp Nước sạch Long Biên

14/01/2016 20:04 GMT+7

 

Địa chỉ :km01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại : 04 3 8 757 958              
Phạm vi cấp nước: Quận Long Biên
 

Xí nghiệp nước sạch là đơn vị kinh doanh nước sạch trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp nước sạch có chức năng:

  • Tổ chức quản lý, sản xuất sản phẩm nước sạch theo tiêu chuẩn quy định của Nhà Nước và Công ty ban hành;
  • Quản lý, bảo dưỡng, duy trì và vận hành hệ thống mạng lưới, đường ống thuộc địa bàn xí nghiệp nhằm đảm bảo cấp nước thường xuyên liên tục cho khách hàng;

  • Kinh doanh sản phẩm nước sạch đối với mọi đối tượng khách hàng trong địa bàn;
  • Quản lý tài sản, đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị máy móc...Công ty giao.