Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Trung tâm kiểm định đồng hồ đo nước

29/01/2016 10:12 GMT+7

Địa chỉ : Thôn 7, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại : 04 3 6510013           
 
Trung tâm kiểm định đồng hồ đo nước là đơn vị trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Trung tâm kiểm định đồng hồ có chức năng chính:

- Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định đồng hồ đo nước lạnh các loại;

- Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các loại đồng hồ đo nước;

- Thực hiện kinh doanh, mua bán các loại vật tư, thiết bị, hàng hóa liên quan đến lĩnh vực đồng hồ đo nước.

- Lập hệ thống sổ sách, bảng biểu nghiệp vụ để theo dõi hoạt động của Bộ phận kiểm định đồng hồ theo qui định của Nhà nước, Công ty.

- Thực hiện các hợp đồng kinh tế khi được Công ty giao; tuân thủ các qui định liên quan của Nhà nước, Công ty; Chịu trách nhiệm hoàn toàn và đến cùng sản phẩm do Trung tâm thực hiện kiểm định, sửa chữa;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Công ty