Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Tin tức

Hội thao, hội diễn chi hội cấp nước Miền Bắc lần thứ 6 năm 2013

Hội thao, hội diễn chi hội cấp nước Miền Bắc lần thứ 6 năm 2013

Trong 3 ngày từ 19-21/9/2013 tại Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã tham gia vòng bảng hội thao, hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc, lần thứ 6 năm 2013 - Hội Thao, hội diễn do Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đăng cai tổ chức.

Một số bệnh khi ta không sử dụng nguồn nước sạch

Một số bệnh khi ta không sử dụng nguồn nước sạch

Nước sạch và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cơ bản trong đời sống hàng ngày của con người. Con người, động vật và thực vật sẽ không thể tồn tại nếu thiếu nước.

Ngày Nước Thế Giới 2012: Nước và An ninh Lương thực

Ngày Nước Thế Giới 2012: Nước và An ninh Lương thực

Ngày nước thế giới là sáng kiến tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) tại Rio de Janeiro năm 1992. Hội đồng Thường trực Liên hiệp quốc quyết định chọn ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước thế giới, bắt đầu từ năm 1993 nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước.