Thông tin

Thông báo thực hiện đơn giá nước mới

Thông báo thực hiện đơn giá nước mới

* Quyết định 38/2013/QĐ- UBND ngày 19/9/2013 v/v Ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. * Quyết định 39/2013/QĐ- UBND ngày 19/9/2013 v/v Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cuộc chiến nước sạch sẽ khốc liệt hơn dầu mỏ(Theo VEF.VN)

Cuộc chiến nước sạch sẽ khốc liệt hơn dầu mỏ(Theo VEF.VN)

(VEF.VN) - Trước bối cảnh nước sạch đang ngày càng khan hiếm, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, trong tương lai không xa sẽ xảy ra những cuộc chiến mới, thậm chí còn khốc liệt hơn cả cuộc chiến dầu mỏ nhằm tranh giành và kiểm soát nguồn nước.

Pháp sản xuất nước sạch bằng tuabin gió kiểu mới

Pháp sản xuất nước sạch bằng tuabin gió kiểu mới

Theo tờ Daily News, Công ty Eole Water của Pháp đã đạt được bước đột phá lớn về công nghệ, các tuabin gió do họ sản xuất không chỉ có thể phát điện, mà còn có thể cung cấp nước sạch tại những khu vực ẩm ướt.