Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 và giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước

19/01/2017 09:13 GMT+7

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 và giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước (File tải về)