Báo cáo tài chính quý IV/2019 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 so với cùng kỳ 2018

17/01/2020 16:10 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2019 (File tải về)

- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý IV/2019 (File tải về)
- Báo cáo giải trình lợi nhuận quý IV năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018 (File tải về)