Chất lượng nước Tháng 11 năm 2017

28/11/2017 10:51 GMT+7

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội công bố chất lượng nước Tháng 11 năm 2017:
- Trạm Ngọc Thụy (File tải về)
- Trạm Sân bay Gia Lâm (File tải về)
- Trạm Yên Viên (File tải về)
- Trạm Kiêu Kỵ (File tải về)
- Trạm Đông Anh (File tải về)
- Trạm Nam Sơn (File tải về)
- Trạm Bắc Sơn (File tải về)
- Trạm Hồng Kỳ (File tải về)