Chất lượng nước tháng 09 năm 2018

28/09/2018 09:42 GMT+7

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội công bố chất lượng nước Tháng 09 năm 2018:

- Trạm Ngọc Thụy (File tải về) 
- Trạm Sân bay Gia Lâm (File tải về)
- Trạm Yên Viên (File tải về)
- Trạm Kiêu Kỵ (File tải về)
- Trạm Đông Anh (File tải về)
- Trạm Nam Sơn (File tải về)
- Trạm Bắc Sơn (File tải về)
- Trạm Hồng Kỳ (File tải về)