Chất lượng nước tháng 04 năm 2019

06/05/2019 08:55 GMT+7

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội công bố chất lượng nước Tháng 04 năm 2019:

- Trạm Ngọc Thụy (File tải về) .
- Trạm Sân bay Gia Lâm (File tải về) .
- Trạm Yên Viên (File tải về) .
- Trạm Kiêu Kỵ (File tải về) .
- Trạm Đông Anh (File tải về) .
- Trạm Nam Sơn (File tải về) .
- Trạm Bắc Sơn (File tải về) .
- Trạm Hồng Kỳ (File tải về) .