Chất lượng nước tháng 01 năm 2021

26/01/2021 15:18 GMT+7

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội công bố chất lượng nước Tháng 01 năm 2021:
- Trạm Ngọc Thụy (File tải về) .
- Trạm Sân bay Gia Lâm (File tải về) .
- Trạm Yên Viên (File tải về) .
- Trạm Kiêu Kỵ (File tải về) . 
- Trạm Đông Anh (File tải về) .
- Trạm Nam Sơn (File tải về) .
- Trạm Bắc Sơn 1 (File tải về)  .
- Trạm Bắc Sơn 2 (File tải về) .
- Trạm Bắc Sơn 3 (File tải về) . 
- Trạm Hồng Kỳ 1 (File tải về)  . 
- Trạm Hồng Kỳ 2 (File tải về) 
- Trạm Hồng Kỳ 3 (File tải về)