Chất lượng nước tháng 07 năm 2021

23/07/2021 08:51 GMT+7

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội công bố chất lượng nước Tháng 07 năm 2021:
- Trạm Ngọc Thụy (File tải về) .
- Trạm Sân bay Gia Lâm (File tải về) .
- Trạm Yên Viên (File tải về) .
- Trạm Kiêu Kỵ (File tải về) 
- Trạm Đông Anh (File tải về) .
- Cụm trạm Bát Tràng và Giang Cao (File tải về) .
- Cụm trạm Nam Sơn  (File tải về) .
- Cụm trạm Bắc Sơn  (File tải về) .
- Cụm trạm Hồng Kỳ  (File tải về) .