Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường

18/04/2013 15:24 GMT+7

Với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến 6/5.

Trong tuần lễ cao điểm, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Triển khai chiến dịch cao điểm về tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức thông qua mít tinh cổ động, làm vệ sinh môi trường sống gia đình, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, bảo vệ, sử dụng hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh...

 

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng về cấp thoát nước và môi trường nước của Hà Nội sẽ thực hiện vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước và vệ sinh bền vững, đảm bảo cấp nước an toàn; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước.

 

Các quận, huyện đồng loạt thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng an toàn cho gia đình; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, quản lý nước sạch nông thôn, đồng thời huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế, xã hội thanh gia thực hiện.

 

Một số thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013:

- Cấp nước và vệ sinh đảm bảo an toàn, bền vững góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Quản lý và vận hành tốt công trình cấp nước và vệ sinh là yêu nước.

- Cung cấp nước sạch và vệ sinh là nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân.

- Thu gom, phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định - hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

- Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh là tiêu chí của xóm làng văn hóa.

- Mỗi người, mỗi nhà có trách nhiệm bảo quản công trình cấp nước và vệ sinh.

- Bảo quản và sử dụng công trình nước sạch, vệ sinh là bảo vệ chính sức khỏe của mỗi cá nhân và cộng đồng.

- Nước sạch đủ dùng, hố xí vệ sinh, gia đình hạnh phúc.

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh giúp bạn và gia đình phòng tránh tiêu chảy và bệnh tay chân miệng.

- Toàn dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi Vệ sinh yêu nước của Bác Hồ.

- Toàn dân thi đua hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Vệ sinh phòng bệnh - Nâng cao sức khỏe.