Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Hội nghị tuyên truyền công tác phòng tránh các tệ nạn xã hội

20/08/2013 13:23 GMT+7

Ngày 20/08, tại Hội trường Công ty Nước Sạch Số 2 Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS Công ty phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hà Nội và Trung tâm y tế Quận Long Biên tổ chức buổi tuyên truyền công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, công tác dân số - KHHGĐ và phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2013 cho toàn thể CBCNV Công ty

Hội nghị đã được nghe ông Trần Xuân Tuấn - Thạc sỹ - Trưởng phòng Tổ chức  Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, Ông Phạm Như Dũng - Phó giám đốc Trung tâm y tế Quận Long Biên và các cán bộ, chuyên viên Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hà Nội, Trung tâm y tế Quận Long Biên, phòng Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hà Nội cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới, trong nước và Thành phố Hà Nội; những kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV/AIDS; chương trình giảm thiểu tác hại phòng chống HIV/AIDS; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV/AIDS; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa.

Thông qua nội dung tuyên truyền đã trang bị những kiến thức bổ ích cho CBCNV trong toàn Công ty trong việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về công tác phòng chống đại dịch HIV/AIDS, nhất là kiến thức về pháp luật phòng chống HIV/AIDS, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người sẽ là tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc và nơi cư trú, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS trong cộng đồng.

 
                                                     (BBT Website Công ty Nước Sạch Số 2 Hà Nội)