Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

CTCP nước sạch số 2 Hà Nội CBTT thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh CTCP nước sạch số 2 Hà Nội - Trung tâm kiểm định, sửa chữa đồng hồ đo nước.

05/05/2017 15:43 GMT+7

CTCP nước sạch số 2 Hà Nội CBTT thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh CTCP nước sạch số 2 Hà Nội - Trung tâm kiểm định, sửa chữa đồng hồ đo nước. (File tải về)