Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính cả năm 2018

10/07/2018 15:27 GMT+7

Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính cả năm 2018 (File tải về)