Công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty cổ phần nước sạch số 2 hà nội

18/09/2019 15:20 GMT+7

Công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty cổ phần nước sạch số 2 hà nội:
- chi nhánh trung tâm kiểm định, sửa chữa đồng hồ đo nước (File tải về) .
- chi nhánh xí nghiệp nước sạch Gia Lâm (File tải về) .