Công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty cổ phần nước sạch số 2 hà nội

13/07/2020 14:48 GMT+7

Công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty cổ phần nước sạch số 2 hà nội:
- chi nhánh xí nghiệp nước sạch Gia Lâm (File tải về) .
- chi nhánh xí nghiệp nước sạch Đông Anh (File tải về) .
- chi nhánh xí nghiệp Xây lắp công trình (File tải về) .