Thông báo thực hiện đơn giá nước sạch từ 01/10/2014

01/10/2014 16:57 GMT+7

Căn cứ quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-HĐTV ngày 20/09/2013 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội;

 

CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

I. GIÁ BÁN 1M3 NƯỚC SẠCH ÁP DỤNG TỪ 01/10/2014 ĐẾN 30/9/2015

I.1.Giá bán nước sạch cho đối tượng là hộ gia đình sử dụng vào mục đích sinh hoạt: 

TT

Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân cư

(m3/tháng/hộ)

Giá bán nước

(đồng/m3)

1

Mức 10m3 đầu tiên ( SH1 )

5.020

2

Từ trên 10m3 đến 20m3 ( SH2 )

5.930

3

Từ trên 20m3 đến 30m3 ( SH3 )

7.313

4

Trên 30m3 ( SH4 )

13.377


I.2.Giá bán nước sạch cho các đối tượng là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

TT

Mục đích - Đối t­ượng

sử dụng

Giá bán nước

(đồng/m3)

1

Cơ quan hành chính sự nghiệp

8.381

2

Đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng

8.381

3

Sản xuất vật chất

9.796

4

Kinh doanh dịch vụ

18.342


 I.3.Giá bán nước sạch tại mục I.1, I.2 chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. (Giá thanh toán bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%; phí bảo vệ môi trường 10% trên giá bán nước sạch chưa có thuế GTGT). 

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

II.1. Tính hóa đơn tiền nước tháng 10/2014: Do đặc thù của ngành nước không thể chốt chỉ số đồng hồ của tất cả khách hàng trong ngày 30/9/2014, nên Công ty nước sạch số 2 Hà Nội áp dụng phương pháp tính hóa đơn tiền nước tháng 10/2014 theo số ngày thực tế sử dụng. Cụ thể: số ngày thực tế sử dụng nước trong tháng 9/2014 nhân với giá nước cũ; số ngày thực tế sử dụng nước trong tháng 10/2014 nhân với giá nước mới căn cứ vào ngày đọc và chu kỳ ghi chỉ số đồng hồ. 

II.2.Từ tháng 11/2014, hóa đơn được tính hoàn toàn theo giá mới. 

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội kính báo tới Quý khách hàng.

                    Trân trọng cảm ơn./.

 

                                                       CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI