Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 HN

14/02/2015 12:16 GMT+7

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

- Trụ sở hiện tại: Km 01, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (084-4) 38 750 394                                 Fax: (084-4) 38 750 394

2. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Giám sát thi công xây dựng; lĩnh vực chuyên môn giám sát: thi công hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước…

3. Vốn điều lệ: 568.000.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tám tỷ đồng)

     Trong đó:      - Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 36.920.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ

                          - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 366.100 cổ phần, chiếm 0,64% vốn điều lệ

                          - Cổ phần được mua ưu đãi thêm theo năm cam kết làm việc: 692.200 cổ phần, chiếm 1,22% vốn điều lệ

                          - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 18.821.700  cổ phần, chiếm 33,14% vốn điều lệ

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần

5.Giá khởi điểm: 10.000 đồng/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:   Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

                                                            Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

8. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch số 2 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành

9. Thời gian, địa điểm phát đơn, nộp đơn và tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ 08h30 ngày 24/02/2015 đến 17h00 ngày 13/03/2015 (Sáng từ 08h30 - 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

- Địa điểm: tại các đại lý đấu giá được công bố tại Quy chế bán đấu giá do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành

10. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất 16h00 ngày 18/03/2015.

11. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: 08h30 ngày 20/03/2015

- Địa điểm bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Để biết thêm thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần vui lòng tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website:

www.hnx.vn; www.tvsi.com.vn; hawater.com.vn.

Các văn bản, báo cáo liên quan: