Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2015

23/03/2015 13:45 GMT+7

Năm 2015, chủ đề của Ngày Nước thế giới là “Nước là cốt lõi của phát triển bền vững” hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về mối liên hệ giữa phát triển bền vững và tài nguyên nước. Theo dự đoán đến năm 2025, có khoảng 2/3 dân số trên toàn cầu sống ở các khu vực có điều kiện khó khăn về nguồn cung cấp nước. Chính vì thế, yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp bách, gay gắt, hơn bao giờ hết yêu cầu này phải mang tính chiến lược và mang tầm toàn cầu. Trong đó, tài nguyên nước đóng một vai trò then chốt và không thể tách rời khỏi phát triển bền vững.

 

 

Việt Nam không phải là quốc gia giàu về nước. Mặc dù chúng ta có 3.450 sông, suối tương đối lớn và tổng lượng nước trung bình hằng năm khoảng 830 tỷ m3, nhưng chủ yếu từ nước ngoài chảy vào và tập trung ở một số lưu vực sông lớn, lượng nước nội sinh chỉ chiếm khoảng 37%. Nước dưới đất dù có tiềm năng khá lớn nhưng chỉ tập trung ở một số khu vực như đồng bằng Bắc bộ, đồng bằng Nam bộ và khu vực Tây Nguyên.  

Đồng thời, Việt Nam là quốc gia đông dân số, nhu cầu sử dụng nước không ngừng gia tăng. Nếu không đảm bảo khai thác, bảo vệ các nguồn nước một cách hợp lý thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nước trầm trọng. Vì vậy, một mặt cần tiếp tục đầu tư để phát triển tài nguyên nước, mặt khác phải bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm hiệu quả, bền vững các nguồn nước. 

Hàng năm, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước. Dưới đây là một số thông điệp chung cho Ngày Nước thế giới 2015:

1. Nước là cốt lõi của phát triển bền vững
2. Nước giúp nâng cao chất lượng cuộc sống
3. Nước đảm bảo đa dạng sinh học
4. Nước đảm bảo cho quá trình đô thị hóa thành công
5. Càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, càng cần nhiều nước.
6. Nước đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
7. Để có hai miếng bít tết cần 15.000 lít nước
8. Phụ nữ tốn hàng triệu giờ cho việc lấy nước mỗi ngày.