Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần thứ nhất

25/05/2015 11:13 GMT+7

Ngày 20/05/2015, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần thứ nhất và sẽ chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Tới dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội cùng các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền với tổng số 377 cổ đông, sở hữu tương đương 56.769.000 cổ phần của Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông của Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; Phương án sản xuất kinh doanh dài hạn 2015-2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015; Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động

  của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội

Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, tên viết tắt tiếng Việt là Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, tiếng Anh là HAWATER Co., Ltd No 2; với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch. Sau cổ phần hóa, Công ty xác định giữ nguyên và tập trung tối đa nguồn lực cho ngành nghề chính, bên cạnh đó cũng đẩy mạnh phát triển hoạt động thi công xây dựng lắp đặt chuyên ngành cấp thoát nước và các hoạt động dịch vụ phụ trợ.

Đại hội cổ đông lần thứ nhất là sự kiện quan trọng đánh dấu việc cơ bản hoàn tất quá trình cổ phần hóa Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội. Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trí Khoa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội đã đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội trong một thời gian ngắn đã hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng tiến độ, tuân thủ đúng quy trình quy định.

 

Chủ tịch HĐTV Công ty Nước sạch Hà Nội Nguyễn Trí Khoa chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội

Trong suốt 19 năm xây dựng và phát triển, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, thay đổi mô hình tổ chức hoạt động, nhưng lần này khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần là một bước ngoặt hết sức quan trọng đối với Công ty. Mô hình công ty cổ phần  giúp Công ty nâng cao tính chủ động, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.