Lễ bàn giao Công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần - Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội

04/01/2016 09:34 GMT+7

Ngày 09/12/2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội - km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội, Lễ bàn giao Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần – Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã được tổ chức long trọng.

Đến dự buổi lễ, về phía các Sở, Ban ngành Thành phố có Ông Phạm Công Bình, Phó giám đốc Sở Tài chính, Phó thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty nước sạch số 2 Hà Nội; Ông Nguyễn Ngọc Việt, Phó giám đốc Sở nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty nước sạch số 2 Hà Nội;   Trần Bích Hồng, Trưởng phòng NN GT NĐ Chi cục tài chính doanh nghiệp; Ông Phùng Văn Lâm, Trưởng phòng tổ chức nhân sự doanh nghiệp Sở Nội vụ. Về phía Công ty Nước sạch Hà Nội có Ông Nguyễn Trí Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Phó trưởng ban chỉ đạo CPH Công ty nước sạch số 2 Hà Nội. Về phía Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội có Ông Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Hữu Thắng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; cùng các ông bà thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng ban đơn vị trong Công ty.

Tại buổi lễ, biên bản bàn giao Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội đã được ký dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Tài Chính, Sở Nội vụ, Chi cục Tài chính doanh nghiệp; đại diện HĐTV; đại diện Ban kiểm soát Công ty NSHN.

 
 
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty đã rất xúc động và chân thành cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo CPH đã tạo điều kiện để Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội chuyển đổi thành Công ty CP theo đúng quy định, quy trình. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cùng toàn thể các CBCNV Công ty sẽ dốc hết sức mình đảm bảo mục tiêu duy trì ổn định công tác cấp nước trên địa bàn phía Bắc Hà Nội, nâng cao dịch vụ cấp nước, phát triển hệ thống cấp nước bao gồm cả phần nguồn và mạng, cam kết sẽ có trách nhiệm tiếp nhận kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty TNHH MTV bàn giao và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, quyết liệt thực hiện các giải pháp quản lý đã đề ra, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. 
 
 
 
Ông Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội

 
 
 
Ông Nguyễn Hữu Thắng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.