HAWATER No2 kính đề nghị Quý khách sử dụng giao dịch trực tuyến khi thanh toán tiền nước và đăng ký các dịch vụ nước theo hướng dẫn tại địa chỉ http://cskh.hawater.com.vn

03/04/2020 14:25 GMT+7