NÂNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LÊN MỨC ĐỘ 3

02/03/2018 12:42 GMT+7

Từ tháng 3/2018, khách hàng trên địa bàn Long Biên, Gia Lâm và Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn có nhu cầu dịch vụ trong hoạt động cung cấp nước sạch có thể điền và gửi trực tuyến hồ sơ đến Bộ phận một cửa thông qua trang web của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội.

 

            
            Tháng 12/2013, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Đề án “Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội”, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội là một trong hai đơn vị được chọn thực hiện Đề án.
 
              Để triển khai thực hiện Đề án, Bộ phận một cửa của Công ty được thành lập, hoạt động theo mô hình các Tổ địa bàn tại Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn và chính thức triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu trên địa bàn quản lý theo Bộ dịch vụ công trong hoạt động cung cấp nước sạch của Thành phố công bố thí điểm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội (Quyết định 6644/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội).
 

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết dịch vụ trong hoạt động cung cấp nước sạch theo cơ chế một cửa giúp lượng khách hàng tiếp cận dịch vụ của Công ty đã không ngừng tăng trưởng, bộ dịch vụ công được rả soát về hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện... đã được đơn giản, gọn nhẹ về thủ tục hồ sơ giấy tờ; công khai, minh bạch về quy trình giải quyết; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện.

            Với ý thức luôn nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu dịch vụ; bắt đầu từ tháng 3/2018, phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Công ty mức độ 2 được nâng lên mức độ 3, như vậy thay vì phải đến Bộ phận một cửa của Công ty, khách hàng có thể điền đơn đề nghị tại nhà và gửi trực tuyến hồ sơ thông qua trang web hawater.com.vn của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội. (Khách hàng truy cập vào địa chỉ http://cskh.hawater.com.vn/ trên trình duyệt web để được hướng dẫn chi tiết).
 
 

Với mục tiêu vì khách hàng, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, hoàn thiện phần mềm dịch vụ công theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận và sớm nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, giảm tối đa việc đi lại của khách hàng.