Lễ công bố quyết định và bàn giao nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty.

04/01/2019 10:38 GMT+7

Ngày 31/12/2018, Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định và bàn giao nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty.

   Tham dự buổi lễ, có đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Trưởng, phó các phòng ban, chi nhánh trong Công ty.
   Bà Nguyễn Thu Hương, Trưởng phòng TC-HC đã công bố quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với Bà Kiều Thị Hạt và quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 bổ nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2019.
   Đại diện lãnh đạo Công ty, Ông Tạ Kỳ Hưng. Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trao quyết định và tặng hoa Bà Lê Thị Ngọc Lan
 
   Tại buổi lễ, biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa Bà Kiều Thị Hạt và Bà Lê Thị Ngọc Lan đã được ký trước sự chứng kiến của đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Trưởng, phó các phòng ban, chi nhánh Công ty.
 
 
 
 
Ban lãnh đạo Công ty chúc mừng Bà Kiều Thị Hạt và Bà Lê Thị Ngọc Lan