Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Cải cách hành chính trong lĩnh vực nước sạch

18/02/2019 11:05 GMT+7

(HanoiTV) - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% dân số được sử dụng nước sạch. Trước mắt, trong năm nay, tỷ lệ này ở khu vực nông thôn sẽ được nâng từ 56% lên gần 70%. Không chỉ mở rộng mạng lưới, dịch vụ cấp nước cũng không ngừng được cải thiện, nâng cao chất lượng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.