Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

25/02/2019 20:38 GMT+7

Ngày 22/02/2019, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Dự Hội nghị có Ông Nguyễn Bảo Vinh - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội, Bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội, Trưởng các phòng ban Công ty Nước sạch Hà Nội cùng 130 đại biểu Công ty là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tiêu biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp cơ sở.

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo chăm lo đời sống, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo công khai tài chính năm 2018.

Biểu dương thành tích đã đạt được của tập thể các phòng ban, chi nhánh và người lao động Công ty, Ban giám đốc Công ty, Ban chấp hành công đoàn đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2018.