Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2020

03/02/2020 14:21 GMT+7

      Ngày 27/02/2020, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Dự Hội nghị có Ông Trần Quốc Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội, Bà Lương Thu Hương - Phó chủ tịch công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội, Trưởng các phòng ban Công ty Nước sạch Hà Nội cùng 115 đại biểu Công ty là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tiêu biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp cơ sở.

      Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019, Giám đốc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội Tạ Kỳ Hưng cho biết, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã hoàn thành tốt các mặt công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, dịch vụ cấp nước đảm bảo an toàn, ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của khách hàng. Công tác quản lý khách hàng có sự chuyển biến mạnh mẽ, việc ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục khẳng định mục tiêu vì khách hàng - mục tiêu mang tính xuyên suốt trong định hướng phát triển bền vững của Công ty.

      Trong năm 2019, Trung tâm chăm sóc khách hàng - đơn vị chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp của Công ty đi vào hoạt động đã góp phần tạo lập hình ảnh một Công ty năng động, chuyên nghiệp và gần gũi trong mắt khách hàng.

      Về tình hình thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống người lao động, 100% người lao động trong Công ty được bố trí đủ việc làm, chế độ tiền lương và thu nhập được đảm bảo, ổn định. Đặc biệt, công tác chăm lo phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho người lao động được đặc biệt quan tâm.

 
 Các đơn vị ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2020

      Biểu dương thành tích đã đạt được của tập thể các phòng ban, chi nhánh và người lao động Công ty, Ban giám đốc Công ty, Ban chấp hành công đoàn đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2019.

      Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Quốc Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đạt được của tập thể người lao động Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội trong năm 2019, đồng thời, đề nghị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Nước sạch Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố giao.
 
Ông Trần Quốc Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc  
Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị
     Thay mặt tập thể người lao động Công ty, Ông Tạ Kỳ Hưng - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội, đồng thời khẳng định Ban lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty với truyền thống đoàn kết, sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua các khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững.