Đảng bộ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội triển khai học tập trực tuyến 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội

23/04/2021 15:24 GMT+7

Thực hiện văn bản số 321-CV/BTGTU ngày 15/4/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, số 145-CV/ĐUK ngày 16/4/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội và số 63-KH/ĐU ngày 19/4/2021 của Đảng ủy Công ty Nước sạch Hà Nội về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII;

Ngày 22, 23/4/2021, Đảng bộ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã triển khai chương trình học tập trực tuyến tại ba điểm cầu tới các Chi bộ trực thuộc cho toàn thể cán bộ, đảng viên Công ty với hình thức tiếp sóng truyền hình của Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội trên kênh HN1.

 
           Trước khi bắt đầu chương trình trực tuyến, đồng chí Tạ Kỳ Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đề nghị các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ; mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu, nhất là người đứng đầu các cấp ủy Đảng.
 
        
             Việc tổ chức học tập, quán triệt 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội đã được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; thực sự thiết thực, hiệu quả, nghiêm túc, gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

            Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Thành phố Hà Nội và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.