Đại hội đồng cổ đông Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2021

29/04/2021 07:10 GMT+7

Ngày 27/4/2021, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Dự Đại hội, có đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công ty Nước sạch Hà Nội cùng các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cùng các quý cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.
 
 

m 2020, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã có những bước đi chiến lược, tiếp tục đầu tư mở rộng địa bàn cấp nước, tập trung định hướng khai thác hiệu quả của dự án phát triển đầu máy tập trung cùng với đó là nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết thúc năm 2020, Công ty đã hoàn thành mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch bệnh Covid - 19 hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch, có tăng trưởng so với cùng kỳ. Dịch vụ cấp nước đảm bảo an toàn ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu dùng nước. Công tác quản lý, chăm sóc khách hàng được đẩy mạnh theo hướng tích cực, chủ động. Đã cơ bản phủ kín 100% mạng lưới cấp nước trên địa bàn Công ty được giao quản lý.

Bước sang năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững sự ổn định mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp; Tiếp tục giữ vững thị phần cấp nước trên các địa bàn Công ty được giao thực hiện dịch vụ cấp nước; Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Chú trọng công tác quản lý, chăm sóc khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm nhằm nâng cao dịch vụ vì khách hàng. Tập trung triển khai mở rộng địa bàn cấp nước huyện Đông Anh, Sóc Sơn và chuyển đổi số toàn diện trong mọi mặt hoạt động của Công ty..
 
 
 
Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với sự đồng thuận, nhất trí cao. Phát biểu tại Đại hội, Ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT đánh giá những nội dung trao đổi tại Đại hội có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty và khẳng định Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ nỗ lực quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội giao, đem lại lợi ích lớn nhất cho các cổ đông.