Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Thông tin liên hệ

14/03/2013 21:00 GMT+7

Liên hệ

Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
Địa chỉ : Km01 - Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Thành Phố Hà Nội
Điện thoại : 0243.8750394 - Fax : 0243.8750396 - Email : nuocsach2hn@hawater.com.vn