XÍ NGHIỆP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ

16/07/2013 09:13 GMT+7

Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 
Điện thoại: 04.38.750.494 
 
Chức năng
Xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế là đơn vị trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp có chức năng thực hiện các công việc tư vấn đầu tư và xây dựng, khảo sát thiết kế các công trình cấp nước, thoát nước vừa và nhỏ phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu của khách hàng.
Nhiệm vụ

  • Tổ chức triển khai thực hiện khảo sát thiết kế các công trình cấp thoát nước được Công ty giao theo đúng điều lệ, quy định, quy chế của Công ty, phù hợp với các chế độ, chính sách của Nhà nước về xây dựng cơ bản;

  • Tổ chức tham gia đầu thầu tư vấn khảo sát thiết kế các công trình cấp thoát nước;

  • Lập dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trạm cấp nước vừa và nhỏ, mạng lưới và lắp đặt đồng hồ đo nước;

  • Điều tra thu thập tài liệu, khảo sát địa hình, địa chất, môi sinh môi trường để phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế công trình cấp nước vừa và nhỏ;

  • Lập tổng dự toán và dự toán công trình cấp nước vừa và nhỏ theo quy định của Nhà nước về  quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư;

  • Lập và đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây lắp; nghiệm thu công trình;

  • Tổ chức thực hiện hạch toán nội bộ theo chế độ hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.