Tin nổi bật

Hình ảnh hoạt động

Video

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty
Chung kết Hội thao - Hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc lần thứ VIII, năm 2017

Chung kết Hội thao - Hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc lần thứ VIII, năm 2017

Trong 3 ngày từ 19 - 21/10/2017 tại Thành phố Quảng Ninh, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã tham gia vòng chung kết Hội thao Hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc lần thứ VIII, năm 2017 do Công ty cổ phần cấp nước Quảng Ninh đăng cai tổ chức.

Lễ công bố quyết định và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Lễ công bố quyết định và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Ngày 30/6/2017, Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty.