Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh, chống thất thoát thất thu nước sạch”

08/03/2024 14:34 GMT+7

    Ngày 06/3/2024, Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đã cùng Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị đồng tổ chức chương trình hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh, chống thất thoát thất thu nước sạch” với sự tham gia của Ban lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban, chi nhánh và cán bộ kỹ thuật, kinh doanh các Công ty.
    Trong thời gian một ngày làm việc, Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận hai nhóm vấn đề: Quản lý kỹ thuật, chống thất thoát nước sạch và Quản lý kinh doanh, chống thất thu nước sạch.
    Với mục tiêu hàng đầu của các đơn vị cấp nước là nâng cao chất lượng dịch vụ với khách hàng sử dụng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, các thành viên tham dự Hội thảo đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh nước sạch; một số vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quản lý cấp nước tại đơn vị mình.
     Kết thúc hội thảo, đại diện lãnh đạo ba đơn vị đã đánh giá cao ý nghĩa thiết thực và hiệu quả của chương trình hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh, chống thất thoát thất thu nước sạch”.
     Một số hình ảnh tại Hội thảo:
 
 

Ông Tạ Kỳ Hưng - Giám đốc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội

 thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc buổi Hội thảo

 
 

Ông Trần Văn Hóa - Tổng giám đốc Công ty Cấp nước Hà Tĩnh

phát biểu tại Hội thảo

 
 

Ông Ngô Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nước sạch Quảng trị

phát biểu tại Hội thảo   

 
 
 
 
Đại diện lãnh đạo các Công ty trao quà và chụp ảnh kỷ niệm
 
 
Toàn cảnh buổi Hội thảo
 
 
Đoàn chủ tọa chủ trì Hội thảo Quản lý kỹ thuật, chống thất thoát nước sạch
 
 
Đoàn chủ tọa chủ trì Hội thảo Quản lý kinh doanh, chống thất thu nước sạch
 
 

Đại diện Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm

trong công tác quản lý kỹ thuật, chống thất thoát nước sạch

 
 

Đại diện Công ty Nước sạch Quảng Trị chia sẻ kinh nghiệm

trong công tác quản lý kinh doanh, chống thất thu nước sạch

 
 

Đại diện Công ty Cấp nước Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm

trong công tác quản lý kinh doanh, chống thất thu nước sạch