Giới thiệu khối Xí nghiệp Nước sạch

04/04/2014 14:01 GMT+7

Xí nghiệp nước sạch có chức năng:

  1. Quản lý tài sản, tiền vốn của Công ty giao cho Xí Nghiệp.
  2. Quản lý vận hành bảo dưỡng duy tu hệ thống cấp nước, các trạm sản xuất nước trên địa bàn Xí Nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp nước thường xuyên liên tục cho khách hàng Xí Nghiệp đang quản lý.
  3. Quản lý khách hàng kinh doanh sản phẩm nước sạch trên địa bàn XN quản lý.
  4. Thiết kế, thi công sửa chữa lắp đặt trạm nước nhỏ và đường ống cấp nước quy mô vừa theo yêu cầu của khách hàng.

Hiện nay để quản lý công tác cấp nước đến khách hàng Công ty giao cho 3 đơn vị trực tiếp quản lý theo địa bàn bao gồm: Xí nghiệp Nước sạch Gia Lâm, Xí nghiệp Nước sạch Long Biên Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh