XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH

16/07/2013 09:42 GMT+7

Địa chỉ : Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 04 3 8 832 146                  Fax: 04 3 9 682 665
Phạm vi cấp nước: Huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh
 
Xí nghiệp kinh doanh nước sạch là đơn vị kinh doanh nước sạch trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp kinh doanh nước sạch có chức năng:
  • Tổ chức quản lý, sản xuất sản phẩm nước sạch theo tiêu chuẩn quy định của Nhà Nước và Công ty ban hành;

  • Quản lý, bảo dưỡng, duy trì và vận hành hệ thống mạng lưới, đường ống thuộc địa bàn xí nghiệp nhằm đảm bảo cấp nước thường xuyên liên tục cho khách hàng;

  • Kinh doanh sản phẩm nước sạch đối với mọi đối tượng khách hàng trong địa bàn; 

  • Quản lý tài sản, đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị máy móc...Công ty giao.