Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sạch

11/07/2023 10:40 GMT+7

 
Quyết định số 3541/QĐ - UBND ngày 07/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Tải về)