Chất lượng nước tháng 12 năm 2021

30/12/2021 10:38 GMT+7

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội công bố chất lượng nước Tháng 12 năm 2021:
- Trạm Ngọc Thụy (File tải về) .
- Trạm Sân bay Gia Lâm (File tải về) .
- Trạm Yên Viên (File tải về) .
- Trạm Kiêu Kỵ (File tải về) 
- Trạm Đông Anh (File tải về) .
- Trạm Bát Tràng (File tải về) .
- Trạm Giang Cao (File tải về) .
- Cụm trạm Nam Sơn (File tải về)  .
- Cụm trạm Bắc Sơn (File tải về)  .
- Cụm trạm Hồng Kỳ  (File tải về) .