Chất lượng nước tháng 05 năm 2023

31/05/2023 14:57 GMT+7

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội công bố chất lượng nước Tháng 05 năm 2023:
- Trạm Ngọc Thụy (File tải về) .
- Trạm Sân bay Gia Lâm (File tải về) .
- Trạm Yên Viên (File tải về) .
- Trạm Kiêu Kỵ (File tải về) 
- Trạm Đông Anh (File tải về) .
- Trạm Giang Cao, Bát Tràng (File tải về) .
- Cụm trạm Nam Sơn (File tải về)  .
- Cụm trạm Bắc Sơn (File tải về)  .
- Cụm trạm Hồng Kỳ (File tải về) .