Quyết định bổ nhiệm lại nhân sự kế toán trưởng

28/12/2023 15:10 GMT+7

- Thông báo về việc bổ nhiệm lại nhân sự kế toán trưởng (File tải về) .
- Quyết định của hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại cán bộ (File tải về) .