Chất lượng nước tháng 08 năm 2023

30/08/2023 16:47 GMT+7

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội công bố chất lượng nước Tháng 08 năm 2023:
   - Trạm Ngọc Thụy (File tải về) .
   - Trạm Sân bay Gia Lâm (File tải về) .
   - Trạm Yên Viên (File tải về) .
   - Trạm Kiêu Kỵ (File tải về) 
   - Trạm Đông Anh (File tải về) .
   - Trạm Giang Cao, Bát Tràng (File tải về) .
   - Cụm trạm Nam Sơn (File tải về)  .
   - Cụm trạm Bắc Sơn (File tải về)  .
   - Cụm trạm Hồng Kỳ (File tải về) .