Hội nghị tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, Dân số - KHHGĐ năm 2016

21/11/2016 13:14 GMT+7

      Ngày 17/11/2016, tại Hội trường Công ty, Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hà Nội, Trung tâm y tế Quận Long Biên tổ chức buổi tuyên truyền công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, công tác dân số - KHHGĐ năm 2016 cho CBCNV Công ty.
      Hội nghị đã được nghe Ông Trần Quốc Tuấn - Thạc sỹ - Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, Bà Nguyễn Thu Hiền -Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế quận Long Biên, Ông Phạm Như Dũng – Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên và các cán bộ, chuyên viên Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hà Nội, Trung tâm y tế Quận Long Biên cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới, trong nước và Thành phố Hà Nội; những kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV/AIDS; chương trình giảm thiểu tác hại phòng chống HIV/AIDS; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV/AIDS; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và phòng chống bệnh truyền nhiễm.
      Qua nội dung tuyên truyền tại Hội nghị, CBCNV trong Công ty được trang bị những kiến thức bổ ích cho trong việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về công tác phòng chống đại dịch HIV/AIDS, nhất là kiến thức về pháp luật phòng chống HIV/AIDS, qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi CBCNV sẽ là tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc và nơi cư trú, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS trong cộng đồng./.